Liñas de Actuación

Áreas Estratéxicas

  • Cooperación entre empresas, actuando como dinamizadores e fomentando que as empresas consoliden esta cooperación, mesmo implicándose activamente na realización de proxectos conxuntos.
  • Investigación, desenvolvemento e innovación dos produtos e servizos do sector e dos que conforman a finalidade dos participantes deste clúster.
  • Formación dos recursos humanos, como principal vía para mellorar e optimizar as propias capacidades e coñecementos relacionados co sector e os elementos tecnolóxicos que o conforman e que conforman cada empresa.
  • Impulso á competitividade das empresas participantes, así como contribuír á circulación e á creación de coñecemento entre as devanditas empresas, conscientes da gran importancia que as enerxías renovables, fundamentalmente eólica, tiveron e teñen en Galicia e en todos os seus ámbitos: desenvolvemento, manufactura, etc. implantación e finalmente mantemento e explotación das instalacións de produción.

Accións Permanentes

  • Fomento de Consorcios entre empresas e outras entidades que permitan a apertura de novas liñas de negocio, chegando a novos nichos de mercado e, en definitiva, aproveitando todo o potencial das empresas que integran CLUERGAL.