Beneficios

Cluergal nace cunha clara orientación á obtención dos mellores resultados para os seus asociados e con espírito de mellora continua. 

Principais vantaxes e beneficios da pertenza ao Clúster

Colaboración. Forma parte dunha comunidade dinámica, aberta e colaborativa. No Clúster están moitas das empresas líderes do sector. Pertencer ao Clúster é formar parte dunha comunidade profesional e de alto valor.

Cooperación. Os membros do Clúster buscan a cooperación con resultados, combinando sinerxías e posibilitando acordos entre as partes.

Formación e cualificación. A través dunha estratexia conxunta, os socios do Clúster poden formular proxectos de formación e formación máis ambiciosos e de maior calidade.

Dinamización comercial. Mediante a orientación a resultados do Clúster e a unión de sinerxías e promoción de grupos empresariais pódense levar a cabo accións para abrir novos mercados.

Redución de custos. Grazas á aplicación de economías de escala conxuntas, é posible, por unha banda, acceder a mercados pouco accesibles e, por outra banda, realizar negociacións con maior capacidade.

Por que formar parte de Cluergal?