Oficina de información de axudas no sector enerxético

Solicite a súa reunión en persoa ou por videoconferencia ou solicite información por correo electrónico ou teléfono.

CLUERGAL. Edificio CIS Tecnoloxía e Deseño, A Cabana s/n 15990 Ferrol – A Coruña +34 613 302 195 administracion@cluergal.org

MAPA DE AXUDAS:

INEGA

  1. EFICIENCIA ENERXÉTICA GRANDES EMPRESAS SECTOR INDUSTRIAL. Máis información.

2. MELLORA ENERXÉTICA-BONO ENERXÉTICO PEME. Máis información.

3. RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS. Máis información.

4. SECTOR DE SERVIZOS DE AUTOCONSUMO E ALMACENAMENTO E OUTROS. Máis información..

5. INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS. Máis información.

6. EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS. Máis información.

7. MOVILIDADE ELÉCTRICA. Máis información.

8. AUTOCONSUMO E ALMACENAMENTO NO SECTOR RESIDENCIAL, ADMINISTRACIÓNS E TERCEIRO SECTOR. Máis información.

9. INSTALACIÓNS TÉRMICAS NO SECTOR RESIDENCIAL. Máis información.

10. BIOMASA PARTICULARES. Máis información.

IDAE

  1. PROXECTOS DE NOVOS MODELOS DE NEGOCIO. Máis información.

2. INVESTIGACIÓN PARA FRONTAR O CAMBIO CLIMÁTICO. Máis información.

3. PROXECTO EUROPEO DE INTERESE COMÚN TECNOLOXÍA ​​DO HIDRÓXENO Máis información.

RENOVABLES MARINAS

RECICLAXE DE PULDOS

INSTALACIÓNS E PROXECTOS ÚNICOS DE BIOGÁS

REDES DE CALOR E FRÍO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

COMUNIDADES ENERXÉTICAS

HIDRÓXENO RENOVABLE

MOVILIDAD

I+D+i

INNOVACIÓN NO ALMACENAMENTO DE ENERXÍA

IGAPE

ECONOMÍA CIRCULAR

GUÍA DE AXUDAS NO SECTOR ENERXÉTICO (2022):

VER PDF | GUÍA DE AXUDAS NO SECTOR ENERXÉTICO

Proxecto organizado polo Cluergal coa colaboración da Xunta de Galicia.